Сертификати

ISO 9001:2008
ISO 9001

“ДИКС-МЕТАЛ” ЕООД е сертифицирано по ISO 9001:2008 на 6 август 2009 година.

Обхват на сертификацията:
Проектиране, разработване и производство на резервни части, нестандартно оборудване и метални конструкции.

.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

“ДИКС-МЕТАЛ” ЕООД е вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен номер №С488 като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове, и релсовите пътища към тях.

.

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Инж. Симеон Георгиев, управител на “ДИКС-МЕТАЛ” ЕООД, притежава Удостоверение от КИИП за Пълна проектантска правоспособност в частите:

1. Технология на металургичната промишленост
2. Технология на машиностроенето и уредостроенето

Comments are closed.