В експлоатация

.

сито, пресевна инсталация, screener, machine,
Сито вибрационно, обезводнително, двуплощно, за обезводняване при производството по мокър способ на кариерни материали. Постигната е желаната производителност и зърнометрия

.

промивна инсталация, подобряване, send, washing, instalation,

.

Промивно-сортировъчна инсталация за въглища. Проектиране, производство, доставка, монтаж и пускане в експлоатация.

.

сито, пресяване, вибрации, въглища, камъни, пясък, screener, sand, coal, vibration, sand, stone
Сито вибрационно, наклонено, двуплощно с мрежи за сортиране на насипни материали (въглища и скална маса).

.

.

.

Пресевно-обезводнителна инсталация със сито вибрационно, двуплощно с полиуретанови пресевни повърхнини или мрежи.

.

.

.

Пресевно-обезводнителна инсталация за кариерен материал с транспортни системи за три фракции.

.

.

.

Машина за нанасяне на огнеупорни покрития по вътрешни и външни повърхнини върху метални изделия.

.

Comments are closed.